ForsideSøskende fortællerForældre fortællerErfaringer fra fagfolkHjælp og støtte

Skam

Mange børn som har søskende med handicap, fysisk eller psykisk sygdom skammer sig på et tidspunkt over deres bror eller søster. Børnene har måske svært ved at invitere venner på besøg i hjemmet fordi de skammer sig over familiens situation.

Nina Bøg Jeppesen, psykolog i Hørsholm Kommune fortæller:

Det at skamme sig er en meget basal følelse, som mere eller mindre er i os alle og deraf i vores familier. Jeg tror, at nu tør man sætte ord på den, så det bliver nemmere for barnet at skelne mellem, hvad er det, som er så farligt herhjemme, at det truer mig i min væren. Og hvad er det, som jeg ikke kan, fordi min situation er, som den er. På den måde handler det om at gøre tingene konkrete. Jeg synes, at det er min brors skyld, at jeg ikke kan have kammerater med hjem. Ok. Hvad kan vi så gøre ved det? I de fleste tilfælde vil man så kunne løse tingene f.eks. ved at forældrene tager sig af den forstyrrende bror/søster, mens der er venner på besøg. Andre forhold kan være svære, for det kan jo være sådan, at det handicappede barn fylder rigtigt meget, og at søskende derfor er nødt til at gå på kompromis hele tiden. Og her må forældrene måske så ind og dispensere og sørge for, at det raske barn også får sine sider i kalenderen. Så konkret at barnet oplever, at der også er opmærksomhed specielt på dem. 

Det kan som forældre opleves at være et stort arbejde, at man f.eks. nu også skal tage specielt vare på sit barn, der er handicappet, fordi søster/bror skal have venner med hjem.  Især fordi man måske oplever, at det går fint, når der ikke er andre, så hvorfor nu lige det. Men hvis man gerne vil have, at verden udenfor skal have plads i ens hjem, er man nødt til at gøre en ekstra indsats. Og der er det vigtigt at huske på, at den slags problemer kan man også have i en såkaldt normal familie. Her kan der også være en irriterende lillesøster som forstyrrer, når storebror har kammerater med hjem. Så nogle gange er det værd at huske på, at de fleste forældre oplever den slags problemstillinger. Så det er vigtigt at skelne mellem, hvad er et problem, fordi vi har et barn med handicap i hjemmet, og hvad er i grunden meget normalt. En sådan skelnen vil børn også kunne mærke.