ForsideSøskende fortællerForældre fortællerErfaringer fra fagfolkHjælp og støtte

Positive søskenderelationer

Ifølge Vibe Neidhardt fra Center for Autisme er det en god idé at sætte nogle klare rammer for, hvordan søskende leger sammen, når et eller flere af børnene har handicap, fysisk eller psykisk sygdom. Her kan både forældre og fagpersoner hjælpe. Hun giver dette råd:

Som forældre tænker vi jo tit, at det med at lege det finder børnene selv ud af. Men nogle gange er det en god ide, hvis forældrene kan være lidt mere styrende, end man måske havde tænkt sig. Dette ud fra at det f.eks. er bedre at lege 7 minutter godt sammen, end at det varer 15 minutter og så går det galt. Det som er væsentligt er, at man får skabt nogle positive relationer. At finde frem til hvad de kan lide at lave med hinanden og hvilke rammer, der kan være for det. Hvilket naturligvis ændrer sig, som udviklingen skrider frem. Det er naturligvis vigtigt, at de kan få rum hver især, men det er også vigtigt, at de kan få et godt samspil. Søskende søger jo hinanden, uanset om der er et handicap eller sygdom. Det synes jeg er en vej, man bør lægge vægt på. Og der kan vi som fagpersoner hjælpe forældrene med ideer.