ForsideSøskende fortællerForældre fortællerErfaringer fra fagfolkHjælp og støtte

Søskendegrupper

Mange børn som har søskende med handicap, fysisk eller psykisk sygdom har behov for at spejle sig i andre børn i lignende situationer. Familieterapeuten Gunnar Eide fortæller:

Mange gange er det sådan, at et barn vokser op uden andre søskenderelationer end til en handicappet/udviklingshæmmet søster eller bror. For forældrene kan der nemt opstå tvivl om, hvad er et normalt søskendeforhold og hvad er ikke normalt. Er det normalt, at de skændes som de gør eller at de er så flinke? Spørgsmål som er forståelige, fordi man ikke har erfaringer, man kan sammenligne med. Derfor er det vigtigt at møde andre forældre som enten er i samme situation eller har andre erfaringer, hvor man konkret kan snakke sammen og deraf få en fornemmelse af, hvad der er normalt og ikke normalt. Det tror jeg, at alle forældre vil have gavn af, for vi gør os alle mange tanker og bekymringer om vores børns adfærd, og når vi hører andre berette, så genkender vi hurtigt disse forhold – og så føler man sig mere normal. Omkring søskende til handicappede/udviklingshæmmede tror jeg, at det er vigtigt, at de også møder andre børn, som har lignende konkrete erfaringer. Det har en normaliserende effekt at føle sig genkendt i andres historier og tanker.

Vibe Neidhardt fra Center for Autisme peger på søskendegrupper, som et sted hvor børnene får mulighed for at møde hinanden:

Det som jeg kan se i søskendegrupper, er at de fleste meget frit fortæller om de mange ting, de oplever derhjemme med deres søskende, og som jeg tænker, at de måske ikke snakker med andre om. Her er det ligesom legalt, fordi de andre også snakker om deres søskende, som kan være lidt underlige en gang imellem. Så de behøves ikke at sidde og holde på sig selv, eller være bange for at de gør nogen kede af det.

I menuen til venstre kan du se en oversigt over, hvor du finder en søskendegruppe i nærheden af dig. Du kan også læse mere om formålet med søskendegrupper og hvad man laver i en søskendegruppe.