ForsideSøskende fortællerForældre fortællerErfaringer fra fagfolkHjælp og støtte

Hvad er en søskendegruppe?

Søskendegrupper består typisk af 6-14 børn, som er nogenlunde jævnaldrende og som har det til fælles at de har søskende med handicap eller sygdom. I nogle tilfælde er grupperne inddelt efter deres søskendes diagnoser.

En søskendegruppe ledes af en eller to gruppeledere, som typisk mødes med børnene 1-2 timer hver 14. dag. De fleste gruppeledere er pædagoger, socialrådgivere eller psykologer.

Nogle søskendegrupper mødes gennem seks måneder, andre gennem et år, hvorefter der oprettes nye grupper.

Søskendegrupperne:

  • Giver børn viden om deres søskendes handicap eller sygdom
  • Giver børn redskaber til at håndtere svære situationer i hverdagen
  • Giver børn psykosocial støtte og hjælpe dem til at forstå deres følelser
  • Giver børnene et fællesskab og tilhørsforhold til andre i samme situation, så de kan opleve identifikation og genkendelse
  • Giver børnene børnene mulighed for at udveksle erfaringer under strukturerede rammer.

Grupperne fungerer også som et frirum, hvor det er gruppens deltagere og deres følelser der er i fokus – og ikke deres søskende med handicap eller fysisk/psykisk sygdom, som i hverdagen typisk får og kræver meget opmærksomhed af forældre og andre familiemedlemmer.

Erfaringen viser, at det kan være en stor lettelse for børn at møde og tale med andre, der er i samme situation, som dem selv.

I grupperne lærer børnene om deres søskendes handicap eller sygdom og om at håndtere de problemer som kan dukke op i børnenes hverdag. Det kan ske gennem leg, spil, brevkasser som gruppelederen selv opfinder. Nogle grupper får også besøg af ældre søskende til børn med handicap eller sygdom, som fortæller om deres oplevelser. Der kan også være aktiviteter ud af huset og fællesspisning.

I det hele taget er der landet over stor forskel på aktiviteter i grupperne. Blandt andet fordi aktiviteter og forløb i høj grad tager afsæt i behov og ønsker hos de børn, der deltager i grupperne.

En del kommuner samt bruger- og pårørendeorganisationer har oprettet søskendegrupper eller søskendenetværk for børn, som har søskende med handicap, fysisk eller psykisk sygdom.