ForsideSøskende fortællerForældre fortællerErfaringer fra fagfolkHjælp og støtte

Litteratur

Litteraturen nedenfor handler om søskende til børn med handicap, fysisk eller psykisk sygdom. Her kan du få mere viden om børnenes oplevelser og hvordan forældre eller fagfolk kan hjælpe og støtte søskenderelationen:

“Rim og remser om Tom og Trille”
En billedbog i farver om far, mor og Tom, som får en lillesøster, de kalder Trille. Trille kan hverken tale eller forstå hvad andre siger. Teksten er skrevet på vers. Af Gunilla Bergström 1980. På dansk ved Marie Svendsen.

”Min bror er handicappet… Det er min også!”
En bog fra Videnscenter for bevægelseshandicap. Bogen rummer en række personlige beretninger om søskendeforhold i forbindelse med CdL-syndromet. Bogen henvender sig først og fremmest til familier med et eller flere medlemmer med handicap. Efter en kort beskrivelse af syndromet og søskende byder bogen på interviews og personlige beretninger. Bogen koster omkring 148 DKK og kan bestilles på www.attika.dk.

“Ensam på Innsidan”
En bog af Ann-Marie Alwin. I bogen fortæller børn, unge og voksne om det svære ved at vokse op med en bror med handicap, fysisk eller psykisk sygdom. Bogen er fra 2008 og udgivet af CURA Bökforlag AB. Du finder citater fra bogen under søskende fortæller.

“Søskende til børn med handicap – en speciel opvækst?”
Pjecen belyser bl.a., hvilken betydning det kan have for søskende at vokse op i en familie med et barn med handicap. Teksten er skrevet af psykologerne Ann Bygballe og Vibeke Elgaard. Pjecen kan købes i Børn og Unge Centret.

”Søsken i fokus. Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse”
Et hæfte om søskende til børn og unge med synsnedsættelse eller handicap. Hæftet består af små personlige fortællinger om søskende og forældre til børn og unge med funktionshæmning. Efter hver fortællinger samles de væsentlige pointer op og der stilles spørgsmål, som oplæg til refleksion og dialog omkring historiens problemstilling. Hent hæftet her.

”Dit raske barn”
En pjece af Charlotte Munk. Pjecen er rettet mod forældre til kræftsyge børn med raske søskende. Pjecen handler om, hvordan de raske børn reagerer og hvilke ændringer de oplever, når deres bror eller søster får konstateret kræft. Hent pjecen her.

“Søskende til psykisk syge”
En undersøgelse af søskende til mennesker med psykisk sygdom. Projektet er gennemført af Center for Evaluering. Undersøgelsen formidler unge og voksnes oplevelser af at have søskende med psykisk sygdom. Den samlede rapport kan downloades her.